Prisperioder Myskvägen 28

  • Högsäsong sommar 8.000 kr per vecka, söndag-söndag.

  • Högsäsong sommar kortvecka torsdag-söndag 6000 kr
     

  • Högsäsong, nyår, påsk vinter 11.000 kr per vecka

  • Lågsäsong vinter söndag-söndag 8.000

  • Lågsäsong vinter kortvecka torsdag-söndag 6000 kr